Prodej pozemků na výstavbu RD v obci Světice u Říčan

 ulice Potoční, 251 01 Světice, okr. Praha-východ

 

 

letecký snímek pozemků

 

 hosted by ACTIVE 24

 
 

 

Velikost jednotlivých pozemků mezi 813 - 847 m2. Na hranici pozemků jsou přivedeny inž. sítě:  elektrická přípojka 32Amper/pozemek, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, veřejný-obecní vodovod, telefony, vybudována přístupová komunikace. Na uvedené pozemky bylo vydáno územní rozhodnutí.

Je možné zařídit vypracováni projektové dokumentace na výstavbu RD a vyřídit příslušné stavební povolení., případně poskytnout technický dozor při realizaci výstavby RD nebo zařídit i realizaci stavby RD.

 

 

pozemky

Publikace dat ISKN

 

 

velikosti pozemků

 

 

 

situace

iKatastr- mapa

 

 

P1010039.jpg (171918 bytes)

 

komunikace/ veřejné osvětlení

 

 

 

 

 

územně plánovací informace

 

 

 

 

P1010041.jpg (181174 bytes)

 

komunikace/ veřejné osvětlení

 

 

P5230026.jpg (159064 bytes)

elektrické pilíře

 P1010042.jpg (180224 bytes)

komunikace/ oplocení

P5230027.jpg (165483 bytes)

elektrické pilíře/ staveništní přípojka

 

 

Dipl. Ing. Igor Pekár

Lomená 85, CZ - 251 01 Světice

mobil: +420 602 386 316

e-mail: igor(at)pekar.cz